[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 

                                       สวัสดีค่ะ...                

                  ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีทั้งหมด  7  คน ชาย  5  คน  หญิง  2  คน

                  ครูประจำชั้น  คุณครูจุฑามาศ   กันบุญ ( ครูมาส ) ค่ะ

                             พวกเราชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 ไปศึกษานอกสถานที่ โครงการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อบต.เปือ 

          อ. เชียงกลาง จ.น่าน  โดยท่านถิรนาท  เอสะนาชาตัง  นายอำเภอเชียงกลางเป็นประธานในพิธี 

                                                                              

                                                                     

 

                                                     

 

                    

 

                    

 

             

 

                                                                                      

                                                                                        แล้วพบกันใหม่นะคะ            
                                                      


  

Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50